FOTTOFEST 2019

Registrácia na mieste prebehne od 11.00 h na recepcii FoTTofestu na Hlavnej ulici
Otvorenie FoTTofestu bude o 13.00 h.
Vyhlásenie výsledkov bude o 17.30 h.

Výstava je súťažnou prehliadkou. Každý vystavujúci autor pri registrácii a každý návštevník pri vstupe dostane jeden samolepiaci fotobod, ktorým môže oceniť najlepšiu výstavnú kolekciu podujatia. Fotobody bude možné nalepiť na voľne zavesenú kartu účastníka a sú neprenosné. Autor s najväčším počtom fotobodov sa stane víťazom verejnosťou hodnotenej časti súťaže. Fotografie alebo fotografické cykly budú ďalej hodnotené odbornou porotou zloženou z členov fotoklubu Iris.

Pre vystavujúcich bude pripravená závesná sieť, na ktorú bude možné pripevniť fotografie prostredníctvom štipcov, spôn a pod. Zarámované alebo ťažšie paspartované fotografie, ktoré by nevyhovovali nosnosti sietí, odporúčame umiestniť na stromy, plot alebo vlastné nosné prostriedky, napr. stojany.
V žiadnom prípade nesmú byť na upevnenie použité klince! Usporiadatelia nie sú zodpovední za prípadné poškodenie fotografií.