Trnavský Fotopark 2011

V ostatnom čase vyplával na fotosvetlo veľmi populárny formát výstavy amatérskej fotografie pod holým nebom. Tieto akcie organizujú rôzne kluby, občianske združenia či priatelia fotografie. Takéto prehliadky fotografií sme v blízkom okolí zaznamenali v Bratislave, Trnave, Piešťanoch, Galante, Nových Zámkoch a dokonca i v Smoleniciach. Zahanbiť sa nedalo ani naše občianske združenie. Fotoklub IRIS v spolupráci s mestom Trnava, sa opäť po roku predstavili verejnosti s projektom „Trnavský Fotopark“. Tento rok bol súčasťou väčšej akcie poriadanej mestom zameranej na „street “ umenie a šport s názvom StreeTT Session.

Svojich prác „vystaveniachtivý“ autor pri registrácii obdržal kartu vystavovateľa s prideleným číslom a bolo mu umožnené zavesiť si svoje fotografie na vopred natiahnutú sieť v areáli mestského amfiteátra. Samotná registrácia prebiehala od poobedia. Šancu hodnotiť vystavené kolekcie dostal každý vystavujúci účastník i návštevník prostredníctvom neprenosného samolepiaceho fotobodu, ktorý obdržal pri vstupe či registrácii.

Pri zahájení fotoparku panovala nervozita a obavy z vývoja počasia, ale nebo bolo k fotogtrafickým nadšencom aj tento rok zhovievavé a prvý lejak sa spustil až na záver a aj to až po deinštalovaní všetkých fotografií zo sietí. Vystavené fotografie, kolekcie a cykly predstavili rôznorodosť pohľadov, štýlov a techník.
Spolu s divákmi hodnotila aj odborná porota v osvedčenom zložení – Elena Ursínyová, Pavel Pecha a Blažej Vittek.
Treba pripomenúť, že tak ako aj minulý rok sa členovia fotoklubu IRIS vzdali súťaže o cenu odbornej poroty. Fotoklub IRIS naopak ocenil ešte jedného autora cenou fotoklubu.

Svoje fotografie predstavilo 54 registrovaných účastníkov.

Po zrátaní fotobodov z jednotlivých kariet vystavovateľov a po porade odbornej poroty a fotoklubu IRIS boli vyhlásené nasledovné ceny a umiestnenia:

Cena odbornej poroty:

1. Miroslav Kormoš, Prievidza
2. Radovan Mišík, Bratislava
3. Jana Sedláková, Bratislava

Cena divákov:

1. Ema Lančaričová, Trnava
2. Lucia Undesserová, Horné Saliby
3. Peter Lančarič, Trnava

Cena fotoklubu IRIS:

Roman Hajnala, Bratislava

Partneri:

R&H LABELS, Tatrachema, Mesto Trnava, Zoner, Stuex, StreetPhoto.sk

Účelom, tohto čoraz populárnejšieho podujatia, však nebolo iba odozvdanie cien. Fotopark poskytol najmä priestor pre amatérskych fotografov, ktorí sa chceli prezentovať a konfrontovať svoje práce s kolegami či verejnosťou. Fotopark bol taktiež o stretnutí sa rôznych fotografických myslení, pohľadov, stretom generácií, priateľov, nekonečných debatách o tomto pre nás krásnom koníčku a pre niekoho aj možno impulzom aby sa fotografiou zaoberal vážnejšie, alebo našiel nové cenné podnety a koncepty do svojej tvorby. Členov fotoklubu IRIS potešila hojná účasť vystavujúcich rôznych vekových kategórií a takisto neustále stúpajúca kvalita vystavených prác.

Fotoklub IRIS ďakuje všetkým, ktorí sa v sobotu prišli pozrieť, alebo obnažiť svoju fotografickú dušu pred verejnosťou….

Text pripravil: Juraj Marec

FoTToFest – Všeobecné propozície >>>

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok