Klubová súťaž na tému Zlatá hodinka

Zorganizovali sme internú súťaž fotografií, fotoklubu Iris, na tému Zlatá hodinka. Každý člen (ktorý chcel) mohol dať do súťaže 3 fotografie. Všetky fotografie boli umiestnené na našej stránke s číslami, bez mien. Na klubovej schôdzi sme všetky fotografie premietali projektorom. A potom sa hlasovalo. Hlasoval každý z prítomných členov fotoklubu.

Výsledky hlasovania

1. miesto: Milan Marônek

Marônek 03

2. miesto: Vladimír Chrenko

Chrenko V 01

3. miesto: boli 2 tretie miesta – Daniela Benčúriková a Blažej Vittek

Daniela Benčúriková

Benčurikova 01

Blažej Vittek Bado 01

Ostatné súťažné  fotografie

Benčúriková Daniela

Benčurikova 03

Benčurikova 02

Berec Miloš

Berec 03

Berec 02

Berec 01

Chrenková Marta

Chrenková 02

Chrenková 01

Chrenko Matej

Matej Chrenko 02

Matej Chrenko 01

Chrenko Vladimír

Chrenko V 03

Chrenko V 02

Križan Karol

Krizan 03

Krizan 02

Krizan 01

Kollár Kvetoslav

Kollár 02

Kollár 01

Kollár 03

Marônek Milan

Marônek 02

Marônek 01

Polakovič Michal

Polakovič 03

Polakovič 02

Polakovič 01

Rafaj Dušan

Rafaj 03

Rafaj 02

Rafaj 01

Vittek Blažej