Zorganizovali sme internú súťaž fotografií, fotoklubu Iris, na tému Zlatá hodinka. Každý člen (ktorý chcel) mohol dať do súťaže 3 fotografie. Všetky fotografie boli umiestnené na našej stránke s číslami, bez mien. Na klubovej schôdzi sme všetky fotografie premietali projektorom. A potom sa hlasovalo. Hlasoval každý z prítomných členov fotoklubu.

Výsledky hlasovania

1. miesto: Milan Marônek

2. miesto: Vladimír Chrenko

3. miesto: boli 2 tretie miesta – Daniela Benčúriková a Blažej Vittek

Daniela Benčúriková

Blažej Vittek

Ostatné súťažné  fotografie

Benčúriková Daniela

Berec Miloš

Chrenková Marta

Chrenko Matej

Chrenko Vladimír

Križan Karol

Kollár Kvetoslav

Marônek Milan

Polakovič Michal

Rafaj Dušan

Sloboda Ľubomír

Vittek Blažej