Fotografovanie je pre mňa objavovanie okamihu, hra svetla a tieňov ,vášeň z nového zážitku a hľadania niečoho zaujímavého v mojom okolí. Milujem krásu tvári ľudí, ženského tela, architektúry,  krajiny,  fauny a flóry. Nadovšetko však milujem prechádzky s fotoaparátom na pleci v lone prírody, jej krásu a  neopakovateľnosť.

Fotografovanie je  pre mňa relax bez ktorého si už neviem predstaviť svoj život.