Členovia

Občianske združenie Fotoklub Iris pôsobí v Trnave.

Hlavným poslaním občianskeho združenia Fotoklub IRIS je zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň svojich členov, vytvárať podmienky pre ich činnosť v oblasti fotografie a kultúry a napomáhať rozvoju záujmovej činnosti detí, mládeže a občanov v oblasti fotografie. Naplnenie tohto poslania je možné vďaka aktívnej práci členov a spolupráci klubu s mestom Trnavou, fotoklubmi na Slovensku i v zahraničí a s elektronickými médiami z oblasti fotografie.

Predstavenstvo fotoklubu IRIS

Marônek Milan   predseda

Marônek Milan – predseda

foto

Svoboda Jíří – podpredseda

Chrenko Vladimír   Tajomník

Chrenko Vladimír – tajomník

Vittek Blažej   emeritný predseda

Vittek Blažej – emeritný predseda

Členovia fotoklubu IRIS

Adamčíková Kostolanská Lenka

Adamčíková Kostolanská Lenka

Berec Miloš

Berec Miloš

Danišová Jana

Danišová Jana – kronikárka

Horváthová Zuzana

Horváthová Zuzana

Chrenko Matej

Chrenko Matej

Chrenková Marta

Chrenková Marta

Krajčovič Ivan

Krajčovič Ivan

Križan Karol

Križan Karol – grafik

Kollár Kvetoslav

Kollár Kvetoslav

Marec Juraj

Marec Juraj – web admin

Rafaj Dušan

Rafaj Dušan – pokladník

Špajdel Marián

Špajdel Marián

Vlček Ľuboš

Vlček Ľuboš – web admin

Vlček Tomáš

Vlček Tomáš – kurátor

Zaskochenko Olena

Zaskochenko Olena

Zubová Gréta

Zubová Gréta

Čestní členovia fotoklubu IRIS

Motulko Ján

Motulko Ján

Pecha Pavel

Pecha Pavel

Huszár Tibor

Huszár Tibor

Pavlovič Roman

Pavlovič Roman

Tandlmajerová Letícia

Tandlmajerová Letícia