Klubová súťaž na tému : Pohyb

Pokračujeme v internej klubovej súťaži fotografií. Tentokrát na tému : Pohyb. Podmienkou boli fotografie zachycujúce pohyb. Hlasovať mohli všetci členovia fotoklubu. Fotografie boli umiestnené na stránke a hlasovalo sa elektronicky, mailom. Členovia posielali čísla 3 fotografií, ktoré sa im páčili. Administrátor zapísal hlasy do pripravenej tabuľky výsledkov. Hlasovanie bolo dosť tesné a dosť rozdrobené. Nebol vyslovený favorit.

O prvé miesto sa delia dve fotografie Marty Chrenkovej a Milana Marônka:

Chrenková Marta

Marônek Milan

Druhé miesto sa delia tiež dve fotografie autorov Kvetoslava Kollára a Dušana Rafaja.

Kvetoslav Kollár

Rafaj Dušan

Tretie miesto obsadila fotografia Milana Marônka

Fotografie ostatných súťažiacich.

Adamčíková Kostolanská Lenka

Benčúriková Daniela

Berec Miloš

Chrenková Marta

Chrenko Vladimír

Kollár Kvetoslav

Križan Karol

Marônek Milan

Polakovič Michal

Rafaj Dušan

Vittek Blažej