Klubová súťaž na tému Zlatá hodinka

organizovali sme internú súťaž fotografií, fotoklubu Iris, na tému Zlatá hodinka. Každý člen (ktorý chcel) mohol dať do súťaže 3 fotografie. Čítaj ďalej…