Domáce zátišie – fotografie členov foto klubu

Na začiatok roku sme si zadali vo foto klube tému zátišie. Je zákaz pohybu, pandémia, tak sa nedá veľa chodiť do prírody alebo realizovať nejaké iné fotografovania. Najvhodnejšou témou sa nám zdala téma domáceho zátišia. Pár predmetov z domácnosti a trochu kreativity postačí k tomu, aby ste sa mohli pochváliť peknými fotkami zátišia.

Definícia zátišia podľa Wikipédie:

„Zátišie vo fotografii je umelecké dielo, ktoré vkusne zobrazuje predmety, zvyčajne bežné, ktoré môžu byť prírodného pôvodu (ovocie, zelenina, rastliny alebo prírodniny) alebo vyrobené človekom (poháre, fajky, atď.) v umelom prostredí.

Fotografovanie zátišia umožňuje fotografovi oveľa viac aranžovať a zasahovať do kompozície predmetov a ovplyvňovať nasvietenie scény ako napríklad pri fotografovaní krajiny, portrétnej fotografie alebo reportáže. V súčasnej dobe je zátišie vo fotografii využívaná napríklad pre reklamnú fotografiu. Pri fotografovaní môžeme pre zachovanie danej atmosféry využiť prirodzené svetlo alebo scénu umelo osvietiť zábleskovým svetlom. Pre umelé osvietenie v ateliéri alebo exteriéri môžeme využiť celú radu fotografických osvetľovacích techník.“

Každý člen mohol poslať pôvodne 3, neskôr 4 fotografie odfotografované v termíne od vyhlásenia témy do konca februára.

Vzhľadom na to, že vždy ukladáme fotografie podľa abecedného zoznamu mien, urobíme to tak aj teraz, ale pôjdeme od konca abecedy.

Fotografie členov foto klubu

Marônek Milan

Križan Karol

Kollár Kvetoslav

Berec Miloš

Benčuriková Daniela

Galéria fotografií: