Fotografovanie je pre mňa záľuba a relaxácia  na zachytenie okamihov života, keď v správnom čase a na správnom mieste možno uchovať farby a život prírody, pohyb, emócie ľudí ich životný štýl a ponechať tieto prchavé okamžiky aj do budúcnosti. V tomto slova zmysle je mojim cieľom fotografiou potešiť oko diváka a ponechať mu priestor pre zamyslenie nad prchavosťou života.