Pokračujeme v internej klubovej súťaži fotografií. Tentokrát na tému: Zima. Spôsob hlasovania ostáva stále rovnaký.  Každý člen, ktorý sa chcel zúčastniť, poslal do súťaže 3 fotografie. Tie boli zamiešané, očíslované a vložené na zakódovanú stránku. Každý člen si  mohol v pokoji fotografie prezrieť a  potom  poslal administrátorovi čísla troch fotografií, ktoré sa mu páčili. Administrátor spočítal hlasy a na klubovú schôdzu pripravil tabuľku výsledkov.  Na klube sme všetky fotografie premietli , zhodnotili a vyhlásili výsledky.

1. miesto získala fotografia Karola Križana

2. miesto získala tiež fotografia Karola Križana

3. miesto získala fotografia Lenky Adamčíkovej Kostolanskej

Ostatné fotografie v abecednom poradí:

Lenka Adamčíková Kostolanská

Daniela Benčúriková

Miloš Berec

 

Marta Chrenková

Vladimír Chrenko

Kvetoslav Kollár

Karol Križan

Milan Marônek

Ľubomír Sloboda

Jiří Svoboda

Olena Zaskochenko