Poslanci na návrh komisie pre udeľovanie ocenení odsúhlasili aj udelenie Ceny mesta Trnava dvom fotografom – Jozefovi Šelestiakovi a členovi nášho fotoklubu Blažejovi Vittekovi.

Poslanci na návrh komisie pre udeľovanie ocenení odsúhlasili aj udelenie Ceny mesta Trnava dvom fotografom – Jozefovi Šelestiakovi a Blažejovi Vittekovi pri príležitosti ich životných jubileí a za ich propagáciu mesta, a in memoriam bývalému riaditeľovi Divadla pre deti a mládež Mikulášovi Fehérovi za celoživotnú prácu dramaturga, umeleckého šéfa a riaditeľa.

Ocenenia tradične odovzdali na slávnostnom zasadnutí MsZ v prvú marcovú nedeľu.