Pekné popoludnie v sobotu 7.6.2014 prilákalo do amfiteátra dvadsaťšesť nadšencov vystavujúcich fotografov. Autori boli zo širokého okolia a to nielen z Trnavy. Nechýbali ani návštevníci, ktorí prišli povzbudiť účastníkov ďalšieho ročníka Fottofestu v Trnave.

Reprezentatívna bola vystavená nesúťažná kolekcia fotografií organizátorov akcie členov fotoklubu IRIS v Trnave. Tradične boli natiahnuté siete medzi stromami amfiteátra na ktoré potom autori zavesili svoje fotografie. K vystaveným kolekciám autor dostal poradové číslo a tabuľku, kde návštevníci mohli nalepiť svojich žltých smejkov. Vyjadrujúc s tým svoju podporu i hodnotenie. Skoro tristopäťdesiat fotografií pekne zdobilo amfiteáter.

Organizátori poverili štvorčlennú porotu hodnotením súťažných kolekcií.

Porota v zložení: Jozef Keppert, Antonious Vlachou, Karol Križan, Juraj Marec

Súťažné kategórie boli len vekové do 16 rokov a nad 16 rokov. Porota mala oceniť najlepšie kolekcie fotografií. Porotcovia sa dohodli na kritériách podľa ktorých hodnotili vystavené kolekcie. Bolo vidieť veľmi širokú paletu rôznych fotografických žánrov. Od reportáži až po náročné fotografické diela, ktoré boli výsledkom tvorivých snáh autorov. Aj keď porota pochopila snahy autorov čo najviac ukázať, najväčším problémom sa ukázal fakt a to bolo cítiť ; nech si porota vyberie. Áno, aj to sme urobili v jednom prípade. Z kolekcie vynikali tie najlepšie fotografie. Za najlepšiu kolekciu fotografií porota ocenila Tibora Cibiru. Za mimoriadnu tvorivú kolekciu získala cenu Andrea Vargová. Richard Krchňák získal najviac hlasov od návštevníkov. Ďalej boli ocenení Ľubomír Lošonský, Marián Závacký a Martin Tomáška. Ich kolekcie boli špecifické. Osobitne porota ocenila nápad inštalácie fotografií Petera Ferenca, ktorého práce diváci mohli vidieť obojstranne a za stojan kolekcie svojich fotografií použil aj svoju motorku. V kategórii do 16 rokov dievčat bolo viac a zahanbili chlapcov. Monika Ivančíková dostala najvyššie ohodnotenie od poroty. Záujem vystavujúcich autorov hovoriť s členmi poroty svedčil o záujme vážnejšieho prístupu v tvorivom procese. V kvalite dominovala čiernobiela fotografia. Pri farbe sa zabudlo, že farba je výrazový prostriedok s ktorým treba mimoriadne opatrne narábať. Farebný efekt vždy nepomôže. U mladých sa nebazírovalo na formáte, lebo výroba väčších formátov fotografií je finančne náročná.

Výsledná listina:

1. cena – Tibor Cibira
2. cena – Andrea Vargová
3. cena – Jana Sedláková

ďalšie ceny bez poradia:
Ľubomír Lošonský
Marián Závacký
Martin Tomáška
Pete Ferenc

Cena divákov: Richard Krchňák
Cena do 16 rokov: Monika Ivančíková

Trnavská prehliadka fotografie opäť ukázala záujem o klasickú fotografiu, čo osobne považujem vždy za väčší pôžitok ako pozerať obrázky na nejakom monitore.
Poďakovanie patrí sponzorom – mimochodom bolo ich 10. Potešiteľné je, že aj mesto Trnava podporuje takéto aktivity. Vďaka sponzorom ocenení obdržali hodnotné ceny.