Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 78 rokov navždy opustil
zakladateľ fotoklubu IRIS a jeho emeritný predseda pán Blažej Vittek.
Ďakujeme za všetko, čo pre klub a jeho členov urobil, vysoko si ceníme
jeho odborné rady a skúsenosti, ktoré nezištne odovzdával svojim mladším
kolegom. Bol pre nás príkladom a vzorom nielen ako fotograf, ale aj ako
človek s pevnými morálnymi zásadami, láskou k svojim blízkym a
priateľom, prístupom k práci a neustálej snahe sa ďalej vzdelávať. Česť
jeho pamiatke!
Reportáž k 75. narodeninám Blažeja Vitteka
Pár spomienkových fotografií.