Klubová súťaž na tému: Kontrast

Jarnú internú klubovú súťaž sme vyhlásili na tému kontrast. Zámerne sme bližšie nešpecifikovali tému, nakoľko vo fotografii sa môže jednať o zobrazenie rôznych druhov kontrastov – obsahový (vysoký–nízky, nový–starý, pekný–škaredý), svetelný (svetlo–tieň), farebný (čierna–biela, zelená–červená, modrá–žltá) a ďalšie. Súťaže sa zúčastnilo 9autorov, ktorí spolu zaslali 23 fotografií. Čítaj ďalej…..