Výročná členská schôdza

Dnes sme mali výročnú členskú schôdzu za rok 2018 a zároveň to bola prvá schôdza v nových priestoroch.

Mesto Trnava sa k nám zachoval trošku macošsky a už v mesiacoch november a december sme nemali k dispozícii žiadnu miestnosť na radnici. Pomocnú ruku nám podala Tatrachema VD Trnava. A na celý budúci rok máme prenajaté priestory.

Na výročnej členskej schôdzi predseda foto klubu predniesol správu o činnosti za rok 2018, pokladník a podpredseda klubu Dušan Rafaj  prečítal finančnú správu za rok 2018.

Potom prebehla voľba nového vedenia klubu. Predsedom foto klubu zostáva Milan Marônek, aj miesto podpredsedu bude ďalej zastávať Dušan Rafaj. Tajomníkom sa stal Karol Križan.

Stanovili sme si plán činnosti na rok 2019.

Potom sme pokračovali vo vyhodnotení internej klubovej súťaže na tému pohyb.