Zorganizovali sme internú súťaž fotografií, fotoklubu Iris, na tému Zlatá hodinka. Každý člen (ktorý chcel) mohol dať do súťaže 3 fotografie. Všetky fotografie boli umiestnené na našej stránke s číslami, bez mien. Na klubovej schôdzi sme všetky fotografie premietali projektorom. A potom sa hlasovalo. Hlasoval každý z prítomných členov fotoklubu.

Výsledky hlasovania

1. miesto: Milan Marônek

Marônek 03

2. miesto: Vladimír Chrenko

Chrenko V 01

3. miesto: boli 2 tretie miesta – Daniela Benčúriková a Blažej Vittek

Daniela Benčúriková

Benčurikova 01

Blažej Vittek Bado 01

Ostatné súťažné  fotografie

Benčúriková Daniela

Benčurikova 03 Benčurikova 02

Berec Miloš

Berec 03 Berec 02 Berec 01

Chrenková Marta

Chrenková 02 Chrenková 01

Chrenko Matej

Matej Chrenko 02 Matej Chrenko 01

Chrenko Vladimír

Chrenko V 03 Chrenko V 02

Križan Karol

Krizan 03 Krizan 02 Krizan 01

Kollár Kvetoslav

Kollár 02 Kollár 01 Kollár  03

Marônek Milan

Marônek 02 Marônek 01

Polakovič Michal

Polakovič 03 Polakovič 02 Polakovič 01

Rafaj Dušan

Rafaj 03 Rafaj 02 Rafaj 01

Vittek Blažej

Bado 03 Bado 02