AMFO 2017 – celoštátne kolo

Na 45. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2017, ktorá sa uskutočnila  3. – 5. novembra 2017 v Galérii MLYNY, Štefánikova trieda 61, v Nitre a v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, získali naši členovia viacero ocenení.

V kategórii Multimediálna prezentácia

Karol Križan – 2 miesto (Bitka o Bratislavu)

Milan Marônek – Čestné uznanie (Souvenir of China)

V kategórii Čiernobiela fotografia nad 21 rokov

Juraj Marec – 3 miesto (Salaš)