Vittek Blažej

Kronikár, Emeritný predseda fotoklubu IRIS
foto
Narodený: 19. augusta 1942 v Trnave.

Žije a tvorí: V Trnave.

Samostatné výstavy: Na mestskom úrade v Galante, Komorná výstava v dennom bare v Galante, V Piešťanoch v Kursalóne, V Artfore v Trnave.

 

Kolektívne výstavy:


Na okresných, krajských a celoštátnych súťažiach AMFO.
Spoločná výstava s P.Babkom v KD v Sládkovičove.
Účasť na prezentácií Slovenskej fotografie vo Fínsku, vo Francúzsku a v Bulharsku, poriadanej Národným osvetovým centrom v Bratislave.
Účasť na fotoparkoch v Bratislave, v Galante a v Piešťanoch.
Ďalej na kolektívnych výstavach poriadaných Združením výtvarných umelcov
Západného Slovenska, ktorého je členom a na výstavách
Génius Loci poriadaných mestom Trnava.

Ocenenia:

Niekoľko desiatok ocenení z okresného, krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO.
13.11.2007 mu bola udelená”Pocta generálneho riaditeľa Národného osvetového centra” pri príležitosti životného jubilea, za dĺhoročný
rozvoj neprofesionálnej umeleckej fotografie v kraji i na
Slovensku.27. mája 2008 mu bola udelená pamätná
medaila ako významnej osobnosti Trnavského samosprávneho kraja, predsedom TTSK Ing.Tiborom Mikušom, za
dĺhoročnú prácu v prospech rozvoja fotografickej tvorby v Trnavskom samosprávnom kraji.

Publikačná činnosť:

4 ročníky kalendárov pre mesto Trnava.
22 pohľadníc s rôznou tématikou.
Desiatky katalógov realizovaných v Galérií J.Koniarka v Trnave.
Prezentoval vlastnú tvorbu v tlači, ako Kultúra a život Trnavy, Novinky z radnice,
v Trnavskom hlase, v odborných fotografických periodikách a spolupracoval ako fotograf na obrazovej časti nového vydania prvého dielu Dejín Trnavy.
Je autorom obrazovej časti knihy “Svätci-svedomie storočí”, vydanej Zsl. múzeom v Trnave.

Osvetová fotografická činnosť:

Bol členom poroty Trnavského objektívu, Genius loci Trnavy a Digiamfo Galanta.
Bol vedúcim viacero foto krúžkov, kde sa venoval mladým začínajúcim fotografom.
Bol zakladatelom fotoklubu Izofota pri ZK ROH v Okresnom stavebnom podniku v Trnave.
Bol podpredsedom fotoklubu mesta Trnavy – “Irisu”.

001

Vittek Blažej

Vittek Blažej

Emeritný predseda a kronikár fotoklubu IRIS