Vernisáž výstavy Trnavský objektív 2013

pozvánka objektiv2013 nová meil
Tvorba je cesta…

Bez ohľadu v akej oblasti tvorby a akou cestou. Cesta za poznaním, za posolstvom krásy reality, alebo filozofie života… Na ceste každej, aj tej obyčajnej každodennej po ktorej sa pohybujeme do práce, sú aj prekážky, zákruty a obmedzenia. Možno iba vo forme výtlkov v ceste poškodzujúcich dopravný prostriedok, alebo značiek, ktoré musíme akceptovať.
Môžu mať teda rôzny dôvod a pôvod. Treba ich riešiť tak, aby sa dalo v ceste úspešne pokračovať… …až do nášho cieľa. Tým cieľom môže byť aj prezentácia Vašej fotografickej tvorby na prítomnej výstave 43. ročníka neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec, už známej pod názvom Trnavský objektív, poriadanej v rámci celoštátnej súťaže AMFO. Celkovo možno tento ročník charakterizovať ako už tradične úspešný, čo do počtu účasti autorov, tak i predložených prác porote.
Popri už tradične kvalitných a vyspelých autoroch sa objavujú aj nové talenty v juniorských kategóriách. Ich ocenenia porotou sú toho dôkazom. Určitá kríza nastala v kategórii multimediálnych súborov, čo prekvapilo aj porotu, pretože Trnavský objektív patril v tejto kategórii k „vlajkovej“ lodi v rámci Slovenska. Našťastie kapitáni loď neopustili a úspešne pláva do prístavu, kde načerpá nové sily a inšpirácie. Pod kapitánskou vlajkou takých skúsených autorov, ako sú Milan Marônek a Peter Babka, dosiahne mužstvo na lodi požadovaný cieľ. Okrem renomovaných autorov sa objavili aj nové mená a teda i nové obrazové pojatie výpovede. Prezentujú sa mnohými príbehmi. Rôznou formou, obsahom i prejavom v obraze. Nie vždy sú to príbehy ľudí, ale aj príbehy vecí, tvarov a svetla. Kúzelné sú príbehy zo života v Španej doline v miniatúrnej podobe ľudového tvorcu. Svedčí to o zaujatosti autora fotografického príbehu, znalosti tejto baníckej histórie, ale tiež o precíznej technike spracovania predlohy v oblasti makrofotografie. Sú to príbehy vecí a tvarov riešené výtvarne u prác, ktoré porota právom ocenila. Ale aj rozsiahly súbor veľkého množstva malých fotografií štrukturálne usporiadaných v ploche, s tým, že vždy jednu z nich autorka akcentovala, respektíve ako motto zdôraznila farebne.
Tento ročník má ešte jedno nie celkom príjemné konštatovanie voči minulým ročníkom. Je to pomerne menej koncipovanej dokumentárnej fotografie, ktorá bola v minulých ročníkoch bohato zastúpená. Ak spomeniem pozitívnu stránku tejto kategórie, tak je to súbor fotografií Betlehémske svetlo a reportáž z Nepálu. Česť tejto kategórie zachraňovala reportáž o deťoch HIV pozitívnych a kolekcia nazvaná Street art. Väčšina výborných a právom i ocenených fotografií bola skôr v oblasti výtvarnej tvorby ako po minulé roky, tak i v tomto ročníku.
Pre porovnanie krátku štatistiku. V roku 2012 prišlo do súťaže 440 fotografií od 65 autorov, z toho bolo 169 čiernobielych, 271 farebných a 16 multimediálnych súborov. V tomto ročníku bolo zaslaných 501 fotografií vo všetkých kategóriách a 8 prezentácií na CD, z toho 203 čiernobielych a 298 farebných fotografií, celkovo od 74 autorov.
V mene celej poroty ďakujem zúčastneným autorom v tomto ročníku Trnavského objektívu, oceneným blahoželám, všetkým realizátorom a organizátorom súťaže i vernisáže a kolegom z poroty úprimne ďakujem za perfektne odvedenú zodpovednú prácu. Tešíme sa na ocenenie týchto prác v ďalších kolách súťaže.

Mgr. Fero Tomík

Fotoreport z vernisáže

Vittek Blažej

Vittek Blažej

Emeritný predseda a kronikár fotoklubu IRIS