Svetlom a striebrom

banerSvetlo a striebro – dva základné elementy podieľajúce sa na tvorbe obrazu tradičnej čiernobielej fotografie.
Svetelný lúč odrazený od fotografovanej scény, usmernený optikou fotoaparátu je zachytený a uchovaný v svetlocitlivej vrstve filmu, ktorej hlavnú zložku tvoria zlúčeniny striebra. Tento princíp objavili už priekopníci fotografie v 19. storočí, ale aj oni by sa určite oveľa viac potešili, keby objavili jednoduchý spôsob ako vytvoriť farebné snímky. Avšak, nepodarilo sa im to. Preto sa svet musel na dlhé desaťročia naučiť vidieť čiernobielo. Okrem fotografie bola taká väčšina kníh a časopisov, neskôr aj film a televízia. V 2. polovici 20. storočia sa pozvoľna začala presadzovať farba, avšak čiernobiela fotografia (na rozdiel od čiernobielej televízie) sa tak vryla do ľudského vedomia a potrieb vyjadrenia, že čiernobiely režim majú aj najnovšie digitálne fotoaparáty.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia, v „zlatých“ (či skôr strieborných) časoch čiernobielej fotografie sa na trnavskej fotografickej scéne objavil Blažej Vittek (*1942). Napriek absencii inštitucionálneho  fotografického vzdelania pracoval celý život ako profesionálny fotograf. Vďaka tomu nazhromaždil veľké skúsenosti a znalosti z takmer všetkých odborov fotografie, ktoré uplatnil aj vo svojej voľnej tvorbe a o ktoré sa dodnes vďačne delí s mnohými priateľmi a záujemcami. Popri tvorbe samotnej je aj aktívnym organizátorom fotografického diania v Trnave, zakladal fotoklub Izofota aj fotoklub Iris. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska. Za svoju tvorbu a prínos pre fotografiu v regióne dostal celý rad ocenení.

Voľnej tvorbe Blažeja Vitteka dominuje najmä krajina, krajinný detail a architektúra. Aj keď dnes pri svojej tvorbe využíva digitálne technológie, pri koncipovaní výstavy sme sa ale rozhodli načrieť do jeho archívu čiernobielej fotografie. Vďaka dlhoročným skúsenostiam sa dostal až na hranice jej možností, dá sa povedať že ju posunul až na úroveň výtvarnej techniky. Vďaka tomu dokázal vytvoriť pôsobivé fotografie aj zo všedných námetov, ale nie je mu cudzia ani výtvarná štylizácia a precízna práca so svetlom. Jeho tvorba môže byť zaujímavou inšpráciou aj mladým tvorcom, ktorí sa rozhodli preniknúť hlbšie k podstate fotografie prostredníctvom tradičného čiernobieleho procesu. A ich počet pomaly rastie.

Kurátor výstavy a autor textu: Tomáš Vlček

Vittek Blažej

Vittek Blažej

Emeritný predseda a kronikár fotoklubu IRIS