Špajdel Marián

Člen fotoklubu IRIS
Špajdej Marián  web: www.marianspajdel.sk

 

 

Ocenenia

 • 1. cena na celoslovenskom kole  fotografickej súťažnej výstavy AMFO 2013 (41. ročník)
 • čestné uznanie odbornej poroty v kategórii A – farebná fotografia na 18. ročníku krajského kola fotografickej súťažnej výstavy AMFO (2014)
 • čestné uznanie v kategórii “farebná fotografia” v 44. ročníku fotografickej súťažnej výstavy “Trnavský objektív” (2014)
 • cena v tematickej kategórii na 17. ročníku krajského kola fotografickej súťažnej výstavy AMFO Trnavského kraja (2013)
 • čestné uznanie odbornej poroty v kategórii A – čiernobiela fotografia na 17. ročníku krajského kola fotografickej súťažnej výstavy AMFO Trnavského kraja v kategórii A  (2013)
 • cena v kategórii “čiernobiela fotografia” v 43. ročníku fotografickej súťažnej výstavy “Trnavský objektív” (2013)
 • čestné uznanie odbornej poroty v kategórii “farebná fotografia” v 43. ročníku súťažnej výstavy “Trnavský objektív” (2013)
 • cena odbornej poroty vo fotografickej súťažnej výstave Genius Loci Trnavy (2012)
 • čestné uznanie odbornej poroty 16. ročníka súťažnej výstavy AMFO Trnavského kraja v kategórii A – čiernobiela fotografia (2012)
 • cena v kategórii “čiernobiela fotografia” v 42. ročníku súťažnej výstavy “Trnavský objektív” (2012)
 • čestné uznanie odbornej poroty v 41. ročníku súťažnej výstavy “Trnavský objektív”, v kategórii “farebná fotografia” (2011)
 • cena vo fotosúťaži Javys (2011)
 • čestné uznanie odbornej poroty v súťažnej výstave tvorivých fotografov “Genius Loci Trnavy” (2010)
 • čestné uznanie odbornej poroty v súťažnej výstave tvorivých fotografov “Genius Loci Trnavy” (2009)