Pavel Pecha – beseda s výtvarným fotografom

V novembri 2010 sme zorganizovali vo výstavných priestoroch západného krídla trnavskej radnice besedu s významným výtvarným fotografom, Pavlom Pechom.

Beseda významne obohatila prítomných a priblížila dielo Pavla Pechu, ktorý žije a tvorí v Trnave.

baner

Jeho krédo:
- Občas rozmýšľam, do akej miery sa môžem nazývať fotografom. Vo svojej tvorbe už málokedy zobrazujem reálny svet a väčšinou sa venujem svojmu vnútornému svetu. Tie obrazy by mohli byť namaľované i nafilmované. Často pôsobia ako momentka z nejakého deja. Tak, či tak, fotografia mi dáva najväčšiu možnosť vytvárania takých obrazov, ktoré potom pôsobia ako zrkadlo – spätná väzba pre moju dušu. Umožňujú mi vydieť môj vnútorný svet v rôznych obdobiach môjho života.

 

Vittek Blažej

Vittek Blažej

Emeritný predseda a kronikár fotoklubu IRIS