PARKFOTO Piešťany 2012

Vittek Blažej

Vittek Blažej

Emeritný predseda a kronikár fotoklubu IRIS