Ocenení členovia fotoklubu IRIS v súťažiach 2013

Horváthová Zuzana

foto

Trnavský Objektív 2013 - Udelená cena bez určenia poradia v kategórii farebná fotografia za súbor fotografií “Detstvo (HIV) pozitívne”

Trnavský Objektív 2013 -  Udelená cena bez určenia poradia v kategórii čiernobiela fotografia za súbory fotografií “Tichý príbeh” a “Antifemi”


Križan Karol

Križan Karol

Trnavský Objektív 2013 - Udelená cena bez určenia poradia v kategórii farebná fotografia za súbor fotografií “Spomienky na zimu”


Marec Juraj

juREC

Trnavský Objektív 2013 - Udelené čestné uznanie v kategórii farebná fotografia za súbor fotografií “La vida orange”

Trnavský Objektív 2013 - Udelené čestné uznanie v kategórii čiernobiela fotografia za súbor fotografií “Bicicletta” a “Betlehemské svetlo”


Marônek Milan

Trnavský Objektív 2013 - Čestné uznanie v kategórii čiernobiela  fotografia za súbor fotografií “Apatieka”

Trnavský Objektív 2013 - Udelená cena v kategórii multimediálna prezentácia fotografií za prezentáciu “Keď múzy mlčia”


Svoboda Jiří

foto

Trnavský Objektív 2013 – Čestné uznanie v kategórii čiernobiela  fotografia za súbor fotografií “Hladné ruky stromov


Špajdel Marián

Špajdej Marián

Trnavský Objektív 2013 - Udelená cena bez určenia poradia v kategórii čiernobiela fotografia za súbor fotografií “Religioso” v tematickej kategórii: 1150. výročie príchodu vierozvescov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy


Zubová Gréta

gretka

Trnavský Objektív 2013 – Udelená cena bez určenia poradia v kategórii farebná fotografia autorov do 21 rokov za predloženú kolekciu fotografií