Nebeská plavba

Cestoval som lietadlom už toľkokrát, že to už ani nedokážem spočítať. Krížom-krážom cez celú zemeguľu. O to väčšie bolo moje očakávanie z letu balónom. Aké to bude v bezprostrednom kontakte s okolitým priestorm? Nepocítim závrat z výšky? A aké bude pristátie? Vešetky tieto myšlienky mi vírili hlavou, keď som sa na let chystal. Nadchla ma už prípravná fáza – napĺňanie balóna horúcim vzduchom. Stáť v útrobách balóna ako v žalúdku obrovskej veľryby a sledovať nádhernú mozaiku farieb jednotlivých fragmentov plášťa balóna bolo fascinujúce. A potom už stačilo iba vhupnúť do prúteného koša, uvolniť kotviace lano a kochať sa pohľadom na svet z vtáčej perspektívy. Vďaka vám, bratia Montgolfierovci…

Marônek Milan

Marônek Milan

Predseda fotoklubu IRIS