Ocenení členovia fotoklubu IRIS v súťažiach 2012

Tak ako je už v našom fotoklube tradíciou, aj v roku 2012 naši členovia úspešne reprezentovali vo viacerých významných fotosúťažiach nie len seba, ale aj fotoklub IRIS, za čo im patrí úprimná vďaka.

Horváthová Zuzana

foto

Trnavský Objektív 2012 - Udelená cena v kategórii farebná fotografia

Trnavský Objektív 2012 - Udelené čestné uznanie v kategórii čiernobiela fotografia

AMFO 2012 / krajské kolo, Skalica - 3. miesto v kategórii farebná fotografia

AMFO 2012 / celoštátne kolo, Humenné - 3. miesto  v kategórii farebná fotografia

AMFO 2012 / celoštátne kolo, Humenné - 3. miesto  v kategórii čiernobiela fotografia


Chrenko Vladimír

 

 

 

 

Trnavský Objektív 2012 – Udelené čestné uznanie v kategórii farebná fotografia

Genius Loci Trnavy 2012 – Udelené čestné uznanie

Fotopark, Nové Zámky 2012 – Udelená cena poroty za súbor fotografií

FoTTofest, Trnava 2012 - Udelené čestné uznanie


Križan Karol

Križan Karol

 

 

 

 

Foto v Záhrade 2012, Bratislava – 2 miesto fotoklubu NOBAF za kolekciu Boj o Bratislavu

Trnavský Objektív 2012 - Udelené čestné uznanie

Fotopark, Nové Zámky 2012 – Udelená cena poroty za súbor fotografií


Marec Juraj

juREC

Trnavský Objektív 2012 - Udelená cena bez určenia poradia  v kategórii farebná fotografia

Trnavský Objektív 2012 - Udelená cena bez určenia poradia  v kategórii čiernobiela fotografia

AMFO 2012 / krajské kolo, Skalica – 1. miesto v kategórii farebná fotografia

AMFO 2012 / celoštátne kolo, Humenné - čestné uznanie v kategórii farebná fotografia


Marônek Milan

Trnavský Objektív 2012 - Udelená cena bez určenia poradia v kategórii farebná  fotografia (Jing-Jang)

Trnavský Objektív 2012 - Udelená cena bez určenia poradia v kategórii multimediálna prezentácia (Záhrada snov)

AMFO 2012 / celoštátne kolo, Humenné - Udelená 3. cena v kategórii multimediálna prezentácia a čiernobielej fotografie

Genius Loci Trnavy 2012 - Udelené čestné uznanie za kolekciu fotografií (Ozubený čas)


Dušan RAFAJ

77260035

Trnavský Objektív 2012 - Udelená cena bez určenia poradia v kategórii multimediálna prezentácia autorov nad 21 rokov

AMFO 1012 / krajské kolo, Skalica – Udelené čestné uznanie v kategórii multimediálna prezentácia autorov nad 21 rokov

AMFO 2012 / celoštátne kolo, Humenné – Udelená 3. cena v kategórii multimediálna prezentácia autorov nad 21 rokov

Genius Loci Trnavy 2012 - Udelené čestné uznanie

Fotopark Chtelnica 2012 - Udelená 1. cena odbornej poroty v kategórii autorov nad 18 rokov


Svoboda Jiří

foto

 

 

 

 

Trnavský Objektív 2012 – Udelená cena bez určenia poradia v kategórii čiernobiela fotografia

Genius Loci Trnavy 2012 – Udelená cena bez určenia poradia v kategórii čiernobiela fotografia


Špajdel Marián

Špajdej Marián

Trnavský Objektív 2012 - Udelená cena bez určenia poradia v kategórii čiernobiela fotografia

AMFO 2012 / krajské kolo, Skalica - čestné uznanie v kategórii čiernobiela fotografia

Genius Loci Trnavy 2012 - Udelená cena bez určenia poradia


Zubová Gréta

gretka

Trnavský Objektív 2012 – Udelená cena bez určenia poradia v kategórii farebná fotografia autorov do 21 rokov

AMFO 2012 / krajské kolo, Skalica – Udelená cena bez určenia poradia

AMFO 2012 / celoštátne kolo, Humenné – 1.cena a cena riaditeľa Vihorlatského múzea

Trnavský FoTTofest 2012 – 2. miesto Cena divákov