Mikrokozmos

V dňoch 21. 4. – 5. 5. 2010 sa koná pri príležitosti dňa MTF STU výstava fotografií Milana Marônka s podtitulom Mikrokozmos.
Vo foyeri MTF STU, J. Bottu 25 v Trnave sú prezentované cykly makrofotografií:

Magická plazma

Rapsódia svetla

 

Marônek Milan

Marônek Milan

Predseda fotoklubu IRIS