Marônek Milan

Predseda fotoklubu IRIS

Fotografia je forma mágie…

mmartphoto.webnode.skKontakt:

mm.art.photo(zavinac)gmail.com

Portfólio

Ocenenia:

JAMFO 1989, čestné uznanie

Novoročenky 1998, cena a diplom

Trnavský objektív 2001, diplom

AMFO a DIAFOTO 2001, 1. cena v krajskej súťaži

AMFO a DIAFOTO 2001, 1. cena v celoštátnej súťaži

Trnavský objektív 2002, diplom a cena

AMFO a DIAFOTO 2002, 1. cena v krajskej súťaži

AMFO a DIAFOTO 2002, 1. cena v celoštátnej súťaži

Trnavský objektív 2003, cena poroty

AMFO a DIAFOTO 2003, cena

AMFO a DIAFOTO 2003, 2. cena v celoštátnej súťaži

Trnavský objektív 2004, čestné uznanie

AMFO a DIAFOTO 2004, 1. miesto v krajskej súťaži

AMFO a DIAFOTO 2004, 3. cena v celoštátnej súťaži

Trnavský objektív 2005, diplom a cena

AMFO a DIAFOTO 2005, diplom a cena za 2. miesto v krajskej súťaži

Medzinárodná súťažná prehliadka digitálnej fotografickej tvorby v Galante 2006, čestné uznanie

Trnavský objektív 2007, diplom a hlavná cena

Cena mesta Trnava, 2007

AMFO 2007, 1. miesto v krajskej súťaži

Trnavský objektív 2008, diplom a cena

AMFO 2008, diplom a cena v krajskej súťaži

Genius loci Trnavy 2008, cena

Trnavský objektív 2009, diplom a cena

1. cena v súťažnej kategórii „It’s a tool“ fotoserveru www.dpreview.com, 2009

1. cena v súťažnej kategórii „Infrared light“ fotoserveru www.dpreview.com, 2009

1. cena v súťažnej kategórii „Four seasons“ fotoserveru www.dpreview.com, 2009

Trnavský objektív 2010, čestné uznanie

1. cena v súťažnej kategórii „Bubbles“ fotoserveru www.dpreview.com, 2010

1. cena v súťažnej kategórii „Smoke“ fotoserveru www.dpreview.com, 2011

Trnavský objektív 2011, cena v kategórii multimediálnej prezentácie fotografií “Allegro con fuocco”

Trnavský objektív 2011, čestné uznanie za súbory fotografií “Interferencie” a “Dividiculum”

AMFO 2011, diplom a cena v kategórii multimediálnej prezentácie fotografií “Allegro con fuocco”

Trnavský objektív 2012, cena v kategórii farebnej fotografie za cyklus “JIn-jang”

Trnavský objektív 2012, čestné uznanie v kategórii čiernobielej fotografie za cyklus “Záhrada snov”

Trnavský objektív 2012, cena v kategórii multimediálnej prezentácie fotografií “Kulinárium”

Referencie:

Prvá zváračská a. s. Bratislava:

  • Cyklus Magická plazma, 2006
  • Cyklus Metamorfózy vody, 2007
  • Cyklus Metamorfózy ohňa, 2007
  • Cyklus Metamorfózy hmoty, 2007
  • Cyklus Rapsódia svetla, 2010

Hotel Štefánik, Myjava, Cyklus Štefánikov kraj, 2008

Kalendár ESAB, 2010

Annual Report MTF STU, 2011

Kalendár Poetry of Welding, Abicor Binzel, 2012

Publikačná činnosť:

Desiatky odborných príspevkov z oblasti fotografie v periodikách Watt Foto Video a DIGI Revue

Ilustračné fotografie básnickej zbierky Zlaty Matlákovej Kytica za dverami, ISBN 978-80-89291-15-1

Fotografie v periodikách Dimenzie, Watt Foto Video, DIGI Revue, Spektrum, ESAB News a iných

Marônek Milan

Marônek Milan

Predseda fotoklubu IRIS