Opustila nás pani Letícia

S hlbokým zármutkom sa lúčime s čestnou členkou a prvou dámou nášho fotoklubu.  Pani Letícia nás nečakane opustila dňa 7.11.2015.

Leticia

Letícia Tandlmajerová, rod. Feiglerová sa narodila v rodine advokáta Dr. Ľudovíta Feiglera a Margity Feiglerovej, rod. Kochovej 26. apríla 1920 v budove Okresného súdu v Hlohovci. Od detstva mala veľa záľub: tenis, korčuľovanie, beh, maľovanie, fotografovanie.
Letícia Tandlmajerová mala vybavenú Maliarsku školu v Drážďanoch, žiaľ, plány stať sa maliarkou, prekazila II. svetová vojna. Hľadala iné riešenia, kdeby využila svoje umelecké schopnosti. Druhou jej veľkou láskou sa stalo fotografovanie. Vyučila sa u známeho hlohovského fotografa Artúra Bindera. Skúsený fotograf ju veľa naučil, zasvätil do tajov fotografovania. Profesionálnej fotografii sa venovala celý život. Mala to šťastie, že jej práca bola zároveň aj jej koníčkom. Neustále študovala, zdokonaľovala sa, experimentovala v technikách fotografovania. Venovala sa čierno-bielej fotografii, sépiovým fotografiám a používala starú techniku , ručne kolorovala fotografie. So svojí mi prácami sa zúčastňovala a prezentovala na mnohých výstavách v celom bývalom Československu.

V októbri v roku 1982 sa uskutočnila výstava v Dome kultúry Ostrov /pri Karlových Varoch/. Celoštátna fotosúťaž “Dětský svět” bola súčasťou Národnej prehliadky filmov pre deti v Ostrově. Po gottwaldovskom festivale to bola druhá najvýznamnejšia súťaž v oblasti detského filmu. Výstava bola programovou súčasťou prehliadky. Bolo prjatých 526 fotografií. Vystavených bolo 38 záberov- fotografií od 24 autorov. Rada fotografovala portréty detí, čisté duše, svoje 3 dcéry, neskôr vnúčatá.
V roku 2004 sa uskutočnila výstava, súborrné dielo Letície Feiglerovej – Tandlmajerovej vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci.
K životnému jubileu autorky sa uskutočnila v roku 2010 vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci úspešná autorská výstava fotografií pod názvom “Okamihy života, najlepšie fotografie sú okolo vás a vy ste ich súčasťou”. Sama Letícia zvykla hovoriť:” Každodenný život mi prináša veľa nových nápadov, inšpirácií, ktoré sa snažím preniesť do mojich prác. Po celý svoj život kráčam za svojim cieľom, nechať pre ďalšie generácie, čo oko poteší.

Leticia

Leticia 2 

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok