Klubová súťaž 2012

Výsledky klubovej súťaže 2012, ktorá prebiehala v nasledovných tematických okruhoch:

  • Leto
  • Jeseň
  • Zima
  • Intimita
  • Námet pesničky
  • Úprava zadanej fotografie

Úprava zadanej fotografie.

Fotografia pridelená súťažiacim

Fotografia pridelená súťažiacim

Úlohou súťažiacich bolo akýmkoľvek spôsobom zasiahnúť do predloženej fotografie a upraviť ju tak, aby bol jasne čitateľný zámer autora.

Víťazné úpravy:

Praha 05Praha 02

Praha 01

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok