IRIS Foto 2014

Pozvánka IRIS Foto 2014

Fotografie z prípravy výstavy a vernisáže:

foto Blažej Vittek

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok