GENIUS LOCI Trnavy 2010

Organizátori – Mesto Trnava a fotoklub Iris s uspokojením konštatujú, že v súvislosti so súťažou Genius loci Trnavy doslova platí príslovie „do tretice všetko dobré“. Tretí ročník je nielen počtom súťažiacich, ale najmä kvalitou doteraz najlepší, úroveň súťažných fotografií je vysoká a prekvapivo vyrovnaná. Všetky diela nesú posolstvo o „duši“ Trnavy a zároveň o tom, ako ju vidia a preciťujú ich autori. Viditeľný je u niektorých „skalných“ účastníkov aj osobný tvorivý rast, ktorému snáď – okrem iného – napomohla práve možnosť konfrontácie a prezentácie na tejto súťaži. Organizátorov teší aj záujem mladých fotografov, medzi ktorými sa rysujú výrazné tvorivé osobnosti s veľkou perspektívou. Potešiteľný je tiež fakt, že fotografický Genius loci Trnavy už nadobudol medzinárodný rozmer – po prvý raz sa do súťaže prihlásil aj autor z Nemecka Piet Joehnk, ktorého ako fotografa zaujalo naše mesto. Tak ako v minulých ročníkoch, aj tento raz v nesúťažnej časti výstavy prezentujú svoje videnie Trnavy aj členovia odbornej poroty súťaže.

 

Vittek Blažej

Vittek Blažej

Emeritný predseda a kronikár fotoklubu IRIS