Genius loci 2016

Mesto trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú deviaty ročník fotografickej súťaže Genius loci.

Chystáte sa na dovolenku a vo vašej batožine nesmie chýbať fotoaparát? Chodievate radi na tichý lov bez zbraní a vašimi najvzácnejšími úlovkami sú jedinečné okamihy v priestore a čase, kúzla prírody či počasia a umelecké dokumenty pozoruhodných udalostí? Ak ste odpovedali na tieto otázky kladne, ste náš človek – ideálny účastník fotografickej súťaže Genius loci, ktorú už po deviaty raz vyhlasujú Mesto Trnava a trnavský fotoklub Iris. Uzávierka súťaže je v piatok 23. septembra, súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných umeleckých fotografov. Výstava sa uskutoční v októbri v západnom krídle radnice. Súčasťou vernisáže bude vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení.

Súťaž vznikla pri príležitosti 770. výročia slobodného kráľovského mesta Trnavy a jej cieľom vtedy bolo stvárnenie genia loci nášho mesta. Vzhľadom na to, že organizátori mali ambíciu rozšíriť súťaž na celé Slovensko, v siedmom ročníku došlo k zmene propozícií. V hľadáčiku fotoaparátu už nemusí byť len Trnava, ale aj atmosféra, duša ktoréhokoľvek miesta, mesta či udalostí. Už po tretí raz sa môžu autori zapojiť do súťaže s dielami zachytávajúcimi genius loci všade tam, kde bývajú, pracujú, na cestách, kde prežili nezabudnuteľné chvíle, v prírode alebo na rôznych kultúrnych či športových podujatiach.

Cyril Grebečí - Z čítanky spomienok prastarých rodičov (Hlavná cena Genius loci 2015)

Cyril Grebečí – Z čítanky spomienok prastarých rodičov (Hlavná cena Genius loci 2015)

Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia, začiatočníkov aj renomovaných fotografov. Fantázii v spôsoboch videnia a stvárnenia sa medze nekladú, jedinou neodpustiteľnou podmienkou je vystihnutie názvu súťaže Genius loci. Diela nemusia zachytávať len realitu, môže ísť aj o inscenovanú fotografiu, scenár, fotopríbeh či rozprávku. Myšlienka autora môže byť podporená výtvarným stvárnením, ak je jej nositeľom aj pôvodný záber. Ako samozrejmosť sa však požaduje bezchybné zvládnutie fotografickej techniky.

Cieľom súťaže je objavovanie nových talentov, spolupráca mladých fotografov s renomovanými autormi, rozvíjanie bohatej trnavskej fotografickej tradície, nadväzovanie nových a posilňovanie jestvujúcich tvorivých kontaktov aj za hranicami nášho mesta.Všetkých milovníkov fotografickej tvorby srdečne pozývame. Ukážte svoje diela, nech všetci vidia, že ste dobrí.

Propozície súťaže Genius loci 2016
Prihláška do súťaže Genius loci 2016

Informácie a konzultácie: tel. č.: 033 32 36 344, e-mail: elena.ursinyova@trnava.sk

Jiří Svoboda, fotoklub Iris, tel. č.: 0911 636 200, e-mail: photoblues@volny.cz

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok