Genius loci 2015

Fotografická súťaž Genius loci opäť rozširuje zorný uhol objektívu za hranice Trnavy

Mesto Trnava a fotoklub IRIS vyhlasujú ôsmy ročník fotografickej súťaže Genius loci. Rovnako ako minulý rok, aj v tomto roku sa môžu autori zapojiť do súťaže nielen s fotografiami, ktoré vznikli na území nášho mesta, ale aj s s dielami zachytávajúcimi genius loci všade tam, kde bývajú, pracujú, na cestách, kde prežili nezabudnuteľné chvíle, v prírode alebo na rôznych spoločenských či športových podujatiach. Uzávierka súťaže je 23. októbra.

Minuloročný veľký záujem fotografov nielen z Trnavy o účasť v súťaži Genius loci potvrdil, že zmena propozícií s ambíciou rozšíriť súťaž tak, aby za priaznivých okolností mohla nadobudnúť celoslovenský rozmer, bola správnym krokom. Siedmy ročník súťaže bol prelomový. V jej hľadáčiku už nebola len Trnava, ale aj atmosféra, duša akéhokoľvek miesta či mesta. Do súťaže sa prihlásilo štyridsaťdva autorov nielen z Trnavy a blízkeho okolia, ale aj z Piešťan, Bratislavy, Žiliny, Nových Zámkov a zo Vsetína (ČR).

Ondrej Medveď - TheLastAid

Ocenená fotografia z Genius loci 2014 – Ondrej Medveď

Organizátori preto opäť chcú dať priestor fotografom, ktorí fotia nielen v Trnave, ale aj za hranicami nášho regiónu či krajiny. Ich snímky nemusia bezpodmienečne zobrazovať len skutočnosti, môže ísť aj o inscenovanú fotografiu, scenár, fotopríbeh či rozprávku. Nie je nutné, aby prostredie bolo prvoplánové, vítané budú aj fotografie, na ktorých je realita len súčasťou inšpirácie, vizuálne vyjadrenej emócie, kulisou autorovho posolstva, snom, spomienkou, tušením svetla či tieňa, súčasťou genia loci tvoreného nielen prostredím, ale aj ľudskou činnosťou, osudmi a naším vnímaním. Fantázii v spôsoboch videnia a stvárnenia sa medze nekladú, podmienkou však je bezchybné zvládnutie fotografickej techniky.

Cieľom súťaže je objavovanie nových talentov, spolupráca mladých fotografov s renomovanými autormi, rozvíjanie bohatej trnavskej fotografickej tradície a nadväzovanie nových tvorivých kontaktov a spolupráce aj za hranicami nášho mesta.

Súťaž je otvorená pre všetkých záujemcov bez vekového a profesijného ohraničenia. Súťažné fotografie treba doručiť do 23. októbra 2015 na Mestský úrad v Trnave. Propozície súťaže a prihláška sú zverejnené na webstránke Mesta Trnavy trnava.sk. Súťažné práce vyhodnotí porota zložená z renomovaných umeleckých fotografov. Výstava fotografií Genius loci 2015 bude otvorená v 4.11.2015 o 17:00 v západnom krídle radnice, súčasťou vernisáže bude vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie ocenení.

Informácie a konzultácie: tel. č.: 033 32 36 344, e-mail: elena.ursinyova@trnava.sk

Ďalšie informácie a fotografie z minulého ročníka tu alebo tu.

Prihláška Genius loci 2015

Propozície Genius loci 2015

 

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok