Genius loci 2015 – fotoreport

V stredu 4.11. v západnom krídle trnavskej radnice  prebehla vernisáž výstavy spojená s vyhlásením výsledkov a odovzdávaním ocenení. Odborná porota hodnotila práce od takmer troch desiatok autorov z viacerých kútov Slovenska, väčšinou išlo o cykly fotografií s konkrétnou témou. Prevažujú čiernobiele fotografie viacerých žánrov, počnúc umeleckým dokumentom rôznych udalostí cez poetické pohľady na krajinu, zátišia s myšlienkovým posolstvom, nevšedne krásne okamihy všedného života, výtvarne komponované výrezy pohľadov na architektúru, hry svetla a tieňa či štruktúry materiálov okolo nás.

Hlavnú cenu fotografickej súťaže Genius loci získal za cyklus Z čítanky spomienok prastarých rodičov Cyril Grebečí z Dechtíc.

Cyril Grebečí - Z čítanky spomienok prastarých rodičov

Cyril Grebečí – Z čítanky spomienok prastarých rodičov

Ďalšie ocenenia Genius loci získali za svoje práce Martin Sliva z Trnavy, Daniela Batošová z Bratislavy, Jana Sedláková z Bratislavy, Marián Závacký zo Žiliny, Jan Hrubý zo Vsetína (ČR) a Dušan Rafaj z Trnavy.

Dušan Rafaj - Činkáreň

Dušan Rafaj – Činkáreň

Video z podujatia od MTT

Fotografie z vernisáže

Foto Blažej Vittek a Milan Marônek

Foto Cyril Grebečí

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok