Genius Loci 2014 – report

Hlavnú cenu Genius loci 2014 získali fotografie opustených priestorov a zabudnutých príbehov Nositeľom Hlavnej ceny súťažnej výstavy fotografií Genius loci 2014 za výtvarnú fotografiu sa stal Ondrej Medveď z Bratislavy za kolekciu fotografií z prostredia zdevastovaného zdravotníckeho zariadenia.
Hlavnú cenu Genius loci 2014 za umelecký dokument si odniesol Marián Závacký zo Žiliny za cyklus fotografií U mechanika. Udelené boli aj ďalšie dve Ceny Genius loci 2014 bez určenia poradia. Ich nositeľmi sa stali Tibor Rendek z Bieleho Kostola za cyklus Karpatské hmly a Juraj Marec z Trnavy za cyklus Škandinávske leto.

Vzhľadom na vysokú úroveň súťažných prác porota rozhodla aj o udelení štyroch čestných uznaní. Získali ich Daniela Bartošová z Bratislavy za cyklus …bol raz jeden palác (Esterházyho), Jana Sedláková z Bratislavy za cyklus Tajomné zákutia Bratislavy, Martin Tomáška zo Žiliny za cyklus Pocta Jozefovi Jankovičovi a Cyril Grebečí z Dechtíc za cyklus SOS, zachráňme dušu mesta!

Siedmy ročník súťaže je prelomový. V jej hľadáčiku už nie je len naše mesto, ale aj atmosféra, duša akéhokoľvek miesta či mesta. Do súťaže sa prihlásilo štyridsaťdva autorov nielen z Trnavy a blízkeho okolia, ale aj z Piešťan, Bratislavy, Žiliny, Nových Zámkov s vyše dvesto päťdesiatimi fotografiami. Členmi odbornej poroty boli Blažej Vittek, Pavel Pecha, Roman Pavlovič a Elena Ursinyová. Aj podľa slov predsedu poroty Mgr. art. Pavla Pechu súťaž veľa získala rozšírením svojho záberu na celé Slovensko a ambíciou prerásť do medzinárodného rozmeru. V nasledujúcich riadkoch prinášame časť jeho príhovoru na vernisáži výstavy.

Na tohtoročnej výstave môžeme vidieť široké spektrum tvorivých prístupov. Na mnohých fotografiách sú opustené budovy, obrazy plné nostalgie, v ktorých skutočne cítime prachom zapadnutú históriu, dušu miesta a zároveň nemú výčitku našej súčasnosti. Sú tu smutné fotografie, ktoré poukazujú na ľudskú činnosť a deštruktívne zásahy do krajiny, ale aj upokojujúce fotografie s náznakom tajomna a ľudských príbehov v symbióze s krajinou.Príbehy dominujú aj na fotografiách, za ktoré sme udelili autorom hlavné ceny. Séria inscenovaných fotografií Ondreja Medveďa (naľavo fotografia z jeho kolekcie pod názvom Mene tekel) nás uvádza do opustených priestorov plných zabudnutých príbehov a ľudských osudov. Cítiť z nich priam hmatateľnú atmosféru, a napriek tomu, že každá fotografia vznikla v inej miestnosti, kolekcia pôsobí veľmi ucelene. Je to tak najmä preto, lebo tieto fotografie sú obohatené o ďalší rozmer – vnímanie autora. Vlastne je to i jeho zrkadlo, v ktorom nám odhaľuje genius loci svojho podvedomého sveta. Už v prechádzajúcich ročníkoch súťaže som sa snažil poukázať na to, že téma genius loci nemusí zobrazovať celé mesto. Stačí spraviť portrét jedného konkrétneho miesta. Tak sa nám automaticky objaví veľa nových námetov. Dôkaz, že miesto s dušou nemusí byť opustené a bez ľudí, nám prinášajú výborné fotografie Mariána Závackého v cykle U automechanika (foto vpravo. Tento dokument zobrazuje mikrosvet jedného miesta, jedného človeka. Vidíme jeho prácu, veci, ktoré ho charakterizujú, vnímame atmosféru miesta, kde človek vytvára svoje prostredie, a to prostredie dotvára človeka. Skvelý genius loci…”

Výstava bude otvorená do 27. novembra vždy v utorok a štvrtok od 10.00 do 12.00 h a od 14.00 do 17.00h.
(Tlačová správa)

Zoznam udelených ocenení:

Hlavná cena Genius loci 2014 za výtvarnú fotografiu: Ondrej Medveď, Bratislava – kolekcia fotografií
Hlavná cena Genius loci 2014 za umelecký dokument: Marián Závacký, Žilina: U automechanika – cyklus fotografií
Cena Genius loci 2014: Tibor Rendek, Biely Kostol: Karpatské hmly
Cena Genius loci 2014: Juraj Marec, Trnava: Škandinávske leto
Čestné uznanie Genius loci 2014: Daniela Bartošová, Bratislava: …bol raz jeden palác (Esterházyho)
Čestné uznanie Genius loci 2014: Jana Sedláková, Bratislava: Tajomné zákutia Bratislavy
Čestné uznanie Genius loci 2014: Martin Tomáška, Žilina: Pocta Jozefovi Jankovičovi
Čestné uznanie Genius loci 2014: Cyril Grebečí, Dechtice: SOS, zachráňme dušu mesta!

foto Blažej Vittek

foto Cyril Grebeči

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok