FOTTOFEST 2016

Za pekného počasia a pri početnej návšteve  verejnosti úspešne prebehol v Trnave siedmy ročník výstavy fotografií pod šírym nebom FoTTofest 2016.  Už druhý rok bola celá akcia realizovaná na Hlavnej ulici v Trnave. Výstava FoTTofest sa stáva  tradičným podujatím kultúrneho života v Trnave.

Okrem vystavených fotografií sa o  zábavu postarali skupiny Jako kedy a Family Friend.  Pre deti bol pripravený program vo forme pracovných dielní.

Svoje fotky prišlo na Hlavnú ulicu prezentovať  45 fotografov.

Tento rok úlohu poroty prevzali členovia fotoklubu  Iris.  Podľa vopred stanoveného kľúča každý člen fotoklubu pridelil body fotografiám, ktoré sa mu najviac páčili. Sčítaním bodov sa stanovilo poradie ocenených autorov. Takýto spôsob hodnotenia považujeme za najspravodlivejší.

1.Cena odbornej poroty:                 Pavol Kozinka (FMK Trnava)

2.Cena odbornej poroty:                 Štefan Kučkovský (Fotoklub Piešťany)

3.Cena odbornej poroty:                 Štefánia Gajdičová (FMK Trnava)

O Cene divákov rozhodli návštevníci výstavy pridelením fotobodu tomu vystavovateľovi, ktorý ich najviac zaujal.

 Cena diváka:                                   Štefan Kučkovský (Fotoklub Piešťany)

Špeciálnu cenu udelil primátor mesta v zastúpení p. Tomašoviča.

Cena Primátora mesta Trnava:    František Forro (Trnava)

 7. ročník FoTTofestu  máme úspešne za sebou. Bol  príjemným stretnutím nielen fotografov, ale aj občanov a návštevníkov mesta Trnava. Všetci sa už tešíme na ďalší – 8. ročník!

FF02 FF01 FF05 FF14 FF03

FF04

Vystúpenie skupiny Family Friend.

FF12Odovzdávanie cien.

Cenu za Pavla Kozinku (1. Cena odbornej poroty) a Štefániu Gajdičovú (3. Cena odbornej poroty)  prevzala zástupkyňa školy (FMK).

FF07

2. Cena odbornej poroty a Cena diváka

FF06

Cena primátora mesta Trnava

FF08

Ocenené kolekcie

Pavol Kozinka

FF11

Štefan Kučkovský

FF15

Štefánia Gajdičová

FF10

František Forro FF13

Text: Karol Križan

Fotografie: Blažej Vitte, Vladimír Chrenko, Karol Križan