Správa z výročnej konferencie 2010

Udeľovanie titulu Emeritný predseda fotoklubu IRIS zakladateľovi Blažejovi Vittekovi

Udeľovanie titulu Emeritný predseda fotoklubu IRIS zakladateľovi Blažejovi Vittekovi

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti fotoklubu IRIS za rok 2010,ktorú predniesol predseda fotoklubu IRIS Milan Marônek.

Vážení členovia Fotoklubu IRIS, milí hostia!

Dovoľte mi pri príležitosti výročnej konferencie zhodnotiť doterajšiu činnosť klubu,spomenúť aktivity a dosiahnuté úpechy jeho členov.

Členskú základňu Fotoklubu IRIS tvorí 15 členov, 4 čestní členovia a 4 čakatelia za členov klubu. Priemerný vek lenov je 46 rokov, najmladší člen má 27 rokov, najstarší 68 rokov. V budúcom roku traja členovia oslávia životné jubileá. K mladeniu členskej základne môžu prispieť čakatelia, ktorých priemerný vek je 25 rokov. Verejnosti sa prvýkrát klub predstavil klubovou výstavou Retrospektíva vo februári tohto roka v západnom krídle radnice. Výstava bola pozitívne prijatá verejnosťou, o čom svedčia zápisy v knihe návštev.

Ďalšou aktivitou fotoklubu bola účasť jeho členov na fotografickej súťaži Trnavský objektív 2010. V kategórii čiernobielej fotografie získala cenu Zuzana Horváthová, v kategórii farebnej fotografie získala táto autorka hlavnú cenu. Čestné uznania v tejto kategórii získali ďalší členovia fotoklubu IRIS: Vladimír Chrenko, Milan Marônek a Marek Zemko. Zuzana Horváthová bodovala aj v celoštátnom kole tejto súťaže (AMFO), kde získala v kategórii farebnej fotografie prvú cenu.

Z pohľadu aktivít fotoklubu hlavnou a v Trnave prvýkrát usporiadanou akciou bol Trnavský fotopark konaný 29. mája 2010. Fotoklub IRIS a mesto Trnava pripravili pre fotografov i priaznivcov fotografie súťažnú prehliadku fotografií v  trnavskom amfiteátri doplnenú o ďalší kultúrny program. Akcia sa stretla s mimoriadnym záujmom verejnosti o čom svedčia aj ohlasy na internetových diskusných fórach. Pri tejto príležitosti by som ešte raz chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii Trnavského fotoparku podieľali.

Okrem akcií, ktorých spoluorganizátorom bol Fotoklub IRIS sa jeho členovia zúčastňovali na súťažných prehliadkach fotografií aj mimo mesta Trnava.

Na fotoparku v Nových Zámkoch konaného 31. 7. 2010 získal v diváckom hlasovaní 3. cenu Vladimír Chrenko. Odborná porota udelila hlavnú cenu Jurajovi Marecovi a cenu Blažejovi Vittekovi. Jiří Svoboda v diváckom hlasovaní na Piešťanskom fotoparku získal druhú cenu. V súťažnej výstave fotografií Genius loci Trnavy 2010 získali členovia fotoklubu Milan Marônek a Jiří Svoboda čestné uznania.

Z ďalších súťaží je možné spomenúť 1. cenu časopisu Photolife, ktorú získal Karol Križan, druhé miesto súťažnej výstavy na Universite v Regensburgu a prvú cenu na prehliadke Tretie oko v Maduniciach, ktoré získal Juraj Marec a 1. miesto fotoportálu www.dpreview.com, ktoré v kategórii Bubbles získal Milan Marônek.

Poslednou aktivitou fotoklubu v r. 2010 bola beseda s fotografom. Pozvanie na besedu konanú 15. 11. 2010 prijal trnavský fotograf Pavel Pecha.

Okrem účastí na spomenutých súťažiach členovia klubu navštívili aj ďalšie podujatia, medzi ktorými možno spomenúť stretnutie fanúšikov fotografie Foto Slovakia 2010 v Bratislave, návštevu fotografických výstav v rámci mesiaca fotografie, prednášku fotografa Miroslava Švolíka v Trnave a vernisáž výstavy fotografií študentov ateliéru Tibora Huszára a Romana Pavloviča s názvom Onaon.

Vážené kolegyne, kolegovia! Záverom by som Vám v svojom mene i v mene predstavenstva Fotoklubu IRIS chcel poďakovať za prácu, ktorú ste v prospech klubu vykonali.

Želám všetkým Vám i sebe: „Dobré svetlo!“

V Trnave, 28. 11. 2010

Milan Marônek - predseda Fotoklubu IRIS