delené celky – pozvánka na výstavu

Srdečne Vás pozývame na autorskú výstavu fotografií Juraja Mareca, Mariána Špajdela a textov Sama Mareca a Vlada Sedláka.

Vernisáž sa uskutoční 11.3.2016 o 19:00 v priestoroch kaviarne PalEta na Starohájskej ulici v Trnave.

V predkladanom diele autori svojimi fotografiami, prózou a básnickým jazykom vo forme blízkej viacerým generáciám čitateľov reflektujú každodenné vnútorne bytostné i spoločenské problémy a trápenia, významné momenty i radosti všedného dňa v kontúrach, v akých ich vnímame len zriedkakedy. Naozaj široký a pestrý diapazón sémantických či motivických polôh autorských výpovedí vytvára ucelenú ideovú koncepciu sui generis, v snahe nielen zvýrazniť negatívne stránky skutočnosti, ale zároveň vyburcovať recipienta k uvažovaniu nad sebou samým, prebrať ho z hluchej letargie a nakoniec priviesť k porozumeniu vlastnej existencie.

delene celky

  • Juraj Marec sa špecializuje najmä na dokumentárnu fotografiu a obľubuje harmonické a výrazné kompozície.
  • Marián Špajdel je sa zameriava na emotívnu a výtvarnú fotografiu. Povolaním psychológ sa ponára do tajov ľudského psyché.
  • Samo Marec je spisovateľ, občiansky aktivista a najčítanejší slovenský bloger. Z jeho ostatnej knihy This is Hardcore pochádzajú aj texty, ktoré sprevádzajú fotografie Juraja Mareca.
  • Vlado Sedlák je priateľ hry so slovami, ktorý s obľubou využíva hravé metafory. V jeho básňach sa odráža túžba po hlbšom zmysle života, hľadaní krásy a dobra.

delené celky

 

Marec Juraj

Marec Juraj

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok