Súhrn mojich praktických skúseností

Toto je súhrn mojich praktických skúseností, ale aj súhrn poznatkov iných autorov.

Fotografujte srdcom, milujte všetko čo je na svete krásne a povznášajúce. Rozvíjajte svoj cit vo všetkom, čo vás posúva k človečenstvu a ľudskosti. Preto, lebo základom dobrej fotografie je láska, cit a morálka. Techniku sa naučíte…

Iba pri dokonalom začlenení sa do deja, situácie, atmosféry, využití toho najlepšieho svetla a pri dokonalom ovládaní fotografickej techniky s ktorou pracujete, ste v celom rozsahu schopný realizovať svoju predstavu o podobe konečného fotografického obrazu…

Tak ako interprét na hudobnom nástroji na koncerte nemôže hľadať, kde je tón „C“, alebo „D“, atď. (to by bola hudba …), tak ani fotograf nemá pri fotografovaní rozmýšľať na čo ten, alebo onen cuplík je. Musí svoj nástroj ovládať virtuózne a úkony na ňom robiť podvedome, aby sa mohol sústrediť na kompozíciu a fotografovaný objekt …
Fotografujte aj vtedy, keď nemáte pri sebe fotoaparát. V predstave čo vidíte komponujte, rámujte, tvorte skladbu obrazu, ktorý sa pred vami odohráva. Na svet sa pozerajte cez proporcie hľadáčika. Nie je dôležité na čo sa pozeráte, ale čo vidíte. Mnoho ľudí prejde okolo motívu nevšímavo, ale vy vidíte, že z toho by mohla byť dobrá fotografia. Naučte sa vidieť veci, ktoré iní nevidia …

Naučte sa vidieť svetlo. Tak ako pri počúvaní hudby sa sluch stáva citlivejším na rôzne podfarbenia tónov a melódií, tak ak sa zameráte na vnímanie svetla, aj váš zrak sa stane vnímavejším na rôzne odtiene farieb, jasov a kontrastov svetla. A vždy je dôležitejšia kvalita svetla, ako jeho množstvo …
Naučte sa príbehy rozprávať fotoaparátom a ak je to vhodne a možné a dokážete to, tak aj jedným záberom. Nefotografujete všetko okolo svojej osi, ale ak príde tá správna chvíľa, tak zábermi nešetríte …
Uvedomte si, že fotografovanie sa rovná streľbe z pušky. Ak pri streľbe zaváhate, korisť utečie. A ak sa vám trasú ruky, tak nič netrafíte. Aplikované na fotografiu, ak zaváhate, atmosféra sa pominie a ak sa vám trasú ruky výsledkom je neostrá fotografia. Ak trhnete fotoaparátom a to sa stáva väčšinou pri stlačení spúšte, čo len i o stotinu milimetra na vzdialenom horizonte to je niekoľko metrov. Čo pre krajinu je dosť zlé…

Neupriamujte sa na množstvo fotografickej techniky. Dokonalé ovládajte tú, ktorú používate, aby vám zostal čas aj na fotografovanie …
Môžete si kúpiť hoci aj tú najdokonalejšiu a najdrahšiu fotografickú techniku, ak sa nenaučíte fotografický cítiť, vidieť a myslieť – dobrý fotograf z vás nebude. Dnes vie takmer každý čítať a písať, ale nie každý sa preto stane spisovateľom – hoci dnes nadobúdam dojem, že aj toto je už možné, pretože v dnešnej spoločnosti ak máte peniaze je pre vás všetko možné …

Baďo