Schopnosť pozerať sa a vidieť

Všimnime si rozdiel medzi obyčajnými rodinnými fotografiami z dovolenky, alebo z výletu s priateľmi a fotografiami tvorenými s určitým zámerom a obsahom. Na zhotovenie tých druhých je treba mať schopnosť pozerať sa a vidieť – už nie len farbu, kompozíciu a líniu, ale aj cítiť a vidieť neuchopiteľné prvky, ako sú nálada, atmosféra, charakter a osobitosť fotografovaného objektu. Toto umenie úzko súvisí so schopnosťou pochopiť zaregistrovaný objekt, vnímať jeho podstatu a zviditeľniť ju na okolitom pozadí. Vyžaduje si to veľkú dávku citu, fantázie a predstavivosti. Treba však poznať aj cestu a spôsob, ako túto predstavu zrealizovať.

Nádherné obrazy vnikajú v našej fantázii a predstavivosti. Zvyšok spočíva v našej technickej zdatnosti, schopnosti vyhodnotiť fotografovaný objekt, nájsť v ňom osobitú vlastnosť a urobiť ju nosnou časťou obrazu. Treba sa zaoberať tým, čo je podstatné a všetko ostatné ponechať vo svojej jednoduchosti. Na žiadnom zábere nebude nič zvláštne, pokiaľ mu mu sami nevtlačíme hoci i abstraktnú, neuchopiteľnú myšlienku a obsah.

Na dôvažok by som rád poznamenal, že tak ako všetci, aj ja tu vyslovujem myšlienky, ktoré som nadobudol čítaním, v debatách o umení, pozorovaním a pozeraním iných výtvarných diel v galériách, pri hodnotení fotografií porotami a pod. Proste všetci sme svoje vedomosti získali podobným spôsobom – učením, pozorovaním a hlavne záujmom o vec. Píšem tento dodatok preto, aby vo vás nevznikol dojem, že sa cítim byť niečím výnimočným. Iba predávam v skrátenom a zjednodušenom podaní to, čo som od života kúpil v tejto oblasti.

Baďo