Fotografické umelecké dielo

To, že si niekto kúpi špičkový fotoaparát, s ktorým fotografuje cez rôzne nainštalované automatické programy vo fotoaparáte, ešte neznamená, že dokáže stvoriť aj fotografický umelecký obraz.  Iba  fotograf, ktorý sa dokáže orientovať v určitej fotografickej nadstavbe vnímania a videnia fotografovaného predmetu, akcie a atmosféry, a tieto nehmatateľné nosné prvky vie aj do obrazu zaznamenať fotoaparátom, dokáže stvoriť dobré fotografické umelecké dielo. A dokáže ho na tejto úrovni prijímať, vnímať a aj čítať.

Fotografia sa dnes stala dostupná takmer každému človekovi. Fotografuje sa rôznymi fotoaparátmi a aj mobilmi. U človeka, ktorý sa naučil písať, je samozrejmý predpoklad, že vie aj čítať. Toto však nemusí platiť vo fotografii. Neznamená to, že ak vie niekto niečo vyfotografovať, vie aj čítať fotografiu. Takže sa pokojne môže stať, že fotoamatér pri prezeraní fotografického výtvarného diela – obrazu – môže byť v tejto nadstavbe fotografického vnímania, v čítaní obrazu fotografickým analfabetom.

Baďo