Ocenenia

V tejto rubrike predstavujeme našich úspešných autorov fotosúťaží, ktorých sa pravidelne a aktívne zúčastňujeme. Rubrika je rozdelená na dve časti tak, že jedna časť predstavuje získané ocenenia členov fotoklubu IRIS od založenia Občianskeho združenia /2009/ a druhá časť je zameraná v závislosti na zachovaných informáciach na obdobie siahajúce až do založenia fotoklubu IRIS /1973/