Camera Obscura

V dňoch 9.10 – 9.11.2008 sa konala v trnavskom ARTFÓRE výstava fotografií.

Ľuboš Vlček, člen trnavského fotoklubu IRIS, ponúka návštevníkom výber z tvorby camerou obscurou. Vernisáž výstavy je spojená s krstom autorského nástenného kalendára TRNAVA 2009.

plagatDierková komora (lat. camera obscura) je starobylý spôsob prenosu obrazu trojrozmerného sveta na plochú podložku. Od bežnej fotografie sa líši tým, že namiesto šošovkového objektívu používa malú dierku nepatrného priemeru. Základný princíp camery obscury poznali už arabskí učenci v 10. storočí a v stredoveku sa poznatky o nej dostali do Európy. Neskôr ju využívali renesanční umelci pri skúmaní zákonitostí perspektívy a vo svojich zápiskoch spomína dierkovú komoru aj Leonardo da Vinci. V 19. storočí camera obscura získala posledné zlepšenie – obraz, ktorý bol dovtedy prekresľovaný ručne sa začal zaznamenávať na svetlocitlivý materiál. Potom upadla takmer do zabudnutia a používala sa skôr ako netradičná technika na výuku základných fotografických princípov. Dnes dierková komora opäť zažíva svoje znovuzrodenie. Ľudia po celom svete zostrojujú jednoduché dierkové komory z krabíc od topánok či orechových škrupiniek (skúste na internete vyhľadať anglický termín „pinhole“). Obvykle ich k tomu ženie túžba získať obraz, ktorý potláča veristickú popisnosť bežných fotografií. Slúžia im k tomu najmä optické nedokonalosti vyplývajúce z jednoduchej konštrukcie. Tak začínal aj trnavský autor Ľuboš Vlček. Pri svojich experimentoch však postrehol aj iné výnimočné vlastnosti dierkovej komory – jednoduché dosiahnutie veľmi veľkého zobrazovacieho uhla bez guľového skeslenia, neobmedzenú hĺbku ostrosti a zvýraznenie perspektívy. Preto sa rozhodol pokračovať v konštruovaní vlastných dierkových komôr v snahe čo najviac potlačiť neduhy a zvýrazniť pozitíva dierkovej komory. Po takmer dvoch rokoch pokusov sa mu podarilo vytvoriť zábery s neopakovateľnou atmosférou z netypických uhlov pohľadu, ktoré by s bežným fotoaparátom neboli možné…

Tomáš Vlček – Kurátor výstavy

Fotografie z vernisáže

cameraobscura_my_

Vlček Ľuboš

Vlček Ľuboš

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok